برآوردها و محاسبات تکنولوژی دال مجوف دوپوش

برآوردها و محاسبات

از آنجایی که برآوردها و محاسبات هزینه های استفاده از تکنولوژی دال مجوف دوپوش و مزایای آن یکی از عوامل اصلی در انتخاب این سیستم توسط کارفرمایان می باشد، این اطلاعات توسط کارشناسان طراحی اولیه سازه از نقشه های معماری همان پروژه و با طراحی اولیه سازه استخراج شده و قبل از عقد قرارداد در اختیار کارفرمایان محترم قرار می گیرد.

لازم به توضیح می باشد استفاده از این تکنولوژی در تمام موارد باعث کاهش هزینه ها و ایجاد مزایای مطرح شده، نمی شود و این امر ارتباط مستقیم با معماری طرح، دهانه ها، تعداد طبقات، بارگذاری و سایر عوامل دارد.

به همین دلیل توصیه می گردد کارفرمایان محترم قبل از اخذ تصمیم نهایی، از خدمات مشاوره رایگان طراحی اولیه کارشناسان این مجموعه استفاده نمایند.

همچنین در جدول زیر اطلاعات اولیه و تقریبی در رابطه با استفاده از این تکنولوژی در دهانه های مختلف به صورت عمومی آورده شده است.

برآوردها و محاسبات

برآوردها و محاسبات

برآوردها و محاسبات