قیمت وافل

قیمت وافل

قیمت وافل و اجرای سازه ها به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. سقف وافل نوع دیگری از سقف ها می باشند که برای پوشش قسمت عظیمی از سقف که بار کمتری روی آن قرار دارد اجرا می شوند .

سقف وافل که عملکردی مانند دال دوطرفه دارد، دارای هزینه اجرایی کمتری نسبت به انواع روش های دیگرمانند سقف های دال مجوف از قبیل کبیاکس ، یوبوت و نیز سازه های عرشه فولادی است . در این سقف به میلگردهای تقویتی و اتصال آن به تیرها نیازی نیست؛ پس می توان آن را در زمان کمتری نیز اجرا نمود. در ادامه به مقایسه قیمت وافل و قیمت سقف پیش تنیده می پردازیم.

مقایسه قیمت وافل با سقف پیش تنیده:

اجرای کردن اسکلت بتنی، پنج فاکتور هزینه اصلی در بردارد که به شرح ذیل می باشند:

۱-میلگرد

۲-بتن

۳-هزینه اجرای اسکلت برای قالب بندی و آرماتوربندی

۴-هزینه جانبی مانند سیم آرماتور و قالب و رابیتس و …

۵-هزینه مصالح سقف از جمله کابل و گیره پیش تنیدگی در سقف و…

 

مقایسه قیمت میلگردمصرفی در سازه هایی با سقف وافل و سقف پیش تنیده:

باید خاطر نشان کرد که طراحی سازه پیش تنیده و سقف وافل به یک طریق صورت می گیرد و بنابراین مصرف میلگرد در هر دو سازه حاوی مراحلی چون فونداسیون و تیر و ستون به صورت یکسان عمل می کند و فقط تفاوت در میزان مصرف میلگرد می باشد.

مصرف میلگرد در یک طرح یکسان برای هر دو نوع سقف پیش تنیده و وافل در جدول زیر آورده شده است:

نوع سقف

میزان مصرف میلگرد در سقف ( بر حسب کیلوگرم بر مترمربع)

وافل

۲۲ تا ۲۵ کیلوگرم بر مترمربع

پیش تنیده

۸ تا ۱۱ کیلوگرم بر مترمربع

دلیل این اختلاف وزن به خاطر مصرف استرند در سقف پیش تنیده در عوض میلگرد و در برداشتن یک شبکه اضافی و حتی داشتن خاموت و سنجاقی در سقف وافل می باشد.

 

مقایسه هزینه بتن مصرفی در سقف وافل و سقف پیش تنیده:

مانند قبل، طراحی سازه در سقف پیش تنیده و وافل به یک طریق صورت می گیرد و از این رو مصرف بتن در هر دو سازه حاوی فونداسیون و تیر و ستون یکسان بوده و تنها تفاوت در میزان مصرف بتن است.

مصرف بتن در یک طرح یکسان برای هر دو نوع سقف پیش تنیده  و وافل در جدول زیر آورده شده است:

نوع سقف

میزان مصرف بتن در سقف (مترمکعب بر متر مربع)

وافل

۰/۲ تا ۰/۳۸ مترمکعب بر متر مربع

پیش تنیده

۰/۱۸ الی ۰/۳ مترمکعب بر متر مربع

 

طبق جدول مصرف زیاد بتن در سقف وافل نسبت به سقف پیش تنیده مشهود است،که این اختلاف به دلیل ضخامت زیاد سقف های مجوف است.

باید خاطر نشان کرد که در انواع سقف وافل قادر به اجرای کنسول بصورت وافل نمی باشند و اگر کنسول در پروژه باشد الزاما باید آن را بصورت تو پُراجرا نمایند و این خود سبب افزایش مضاعف مصرف بتن در این سقف ها می گردد. از این رو قیمت وافل در این مورد بالاتر است.

موضوع مهم دیگر در رابطه با سقف وافل، اجرای اتصالات سقف به دیوار و ستون می باشد.در این بخش طبق آیین نامه مجوز اتصال سقف به المان سازه ای را به صورت وافل ندارند و سقف را با ضخامت زیاد بصورت تو پُرباید اجرا نمود و این هم مصرف بتن در سقف های وافل را افزایش می دهد.

 

مقایسه دستمزد اجرای اسکلت در سازه هایی با  سقف وافل  و سقف پیش تنیده

باید بدانید که اصول اجرایی انواع سازه بتنی با سقف دال در همه سازه ها مشابه است اما در سقف وافل به خاطر وجود قالب کوچک پلاستیکی وافل و سختی کفراژ و دکفراژ قیمت اجرای اسکلت با سقف پیش تنیده نصف قیمت اجرای اسکلت سقف وافل است. از این رو در این حالت نیز قیمت وافل را در قیاس با پیش تنیده متوجه شده اید.

 

مقایسه هزینه های جانبی  سقف وافل  و  سقف پیش تنیده

باید خاطر نشان کرد که هزینه جانبی در هر دو سیستم یکسان می باشد اما باید این را به خاطر داشته باشید که مصرف سیم آرماتور به خاطر نصب خاموت و سنجاقی در سقف وافل در مقایسه با سیستم پیش تنیده بیشتر است. از طرفی به خاطر وجود فضای کوچک در تیرچه وافل، به روان کننده و اسپیسر زیادی نیاز است و نیازنداشتن سیستم پیش تنیده به هر نوع افزودنی ،برتری سیستم پیش تنیده را در بخش هزینه های جانبی نشان می دهد.

 

مقایسه کل هزینه اجرای  سازه با سقف وافل  و  سقف پیش تنیده  در قالب یک مثال ریالی:

طبق حساب های انجام شده در قسمت های قبلی برای درک آسان تر و ملموس تر مقایسه هزینه ها،  یک مثال واقعی مطرح نموده ایم.

این مثال برای یک ساختمان با دهانه ۱۰ متر در نظر گرفته شده است که هر سه سیستم می تواند آن را اجرا کند.

نوع سقفمیزان مصرف بتن در کل سازه (مترمکعب بر متر مربع)میزان مصرف میلگرد کل سازه (کیلوگرم بر مترمربع)هزینه اجرای اسکلت(قالب بندی و آرماتوربندی)به ازای هر متر مربع(ریال)هزینه های جانبی به ازای هر متر مربع(ریال)هزینه تامین مصالح سقف(کابل و گیره پیش تنیدگی و یا غیره) به ازای هر متر مربع(ریال)جمع کل هزینه های اجرای سازه به ازای هر متر مربع(ریال)
وافل۰/۵۲۶۰۱/۳۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰۵/۱۱۰/۰۰۰
پیش تنیده۰/۴۵۵۰۷۰۰/۰۰۰۶۸۰/۰۰۰۴/۵۵۵/۰۰۰

 تمام اعداد و ارقام واقع در جدول بالا تنها برای یک پروژه خاص استفاده شده است و قابل تعمیم به پروژه هایی با طرح های معماری مختلف نیست.


1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز امتیازی ثبت نشده)
Loading...

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نمیشود