مفهوم سیستم دال مجوف یوبوت:

یوبوت ( U-Boot ) چیست؟

همان طور که در صفحه “یوبوت” به طور کامل در مورد این محصول صحبت کردیم، اکنون توضیحات بیشتری را برایتان ارائه خواهیم کرد.

این فن آوری در سال ۱۳۸۸ به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده است و از ترکیب نوآورانه بتن، میلگرد و قالب هایی ازجنس پلی پروپیلن ساخته می شود. با قرارگیری این قالب ها در میان بتن و حذف بتن ناکارآمد علاوه بر کاهش وزن دال و مصرف بتن، باعث افزایش سختی دال می گردد.

امروزه در دهانه های بزرگ می توان از دال های تخت بتنی با آرماتورگذاری معمولی استفاده کرد. تکنولوژی های جدید مورد استفاده و تغییرات جدید در آیین نامه های طراحی باعث کاهش وزن دال و هزینه های اجرایی آن شده است.

پیشرفت هایی در زمینه تکنولوژی بتن مسلح و دلایل اجرای دال های تخت بتنی ایجاد شده که در زیر به آن ها اشاره شده است:

• استفاده از آرماتورهای فولادی با مقاومت بالا
• استفاده از سیستم های قالب بندی جدید که علاوه بر امکان ایجاد هندسه دلخواه دال، باعث کاهش هزینه های اجرایی نیز می گردد
• استفاده از بتن مقاومت بالا در دال ها
• استفاده از آرماتور منفی در وجه فوقانی دال به منظور کاهش تغییر شکل ها در دال های چند دهانه

یک طراح می تواند با استفاده از انواع سیستم های سقف بتن آرمه، مناسب ترین و اقتصادی ترین سیستم را انتخاب نماید.

انتخاب سیستم سقف بتن آرمه:

علاوه بر در نظر داشتن اقتصادی یک سیستم انتخابی در سقف بتن آرمه، به نکات زیر نیز باید توجه داشت:

• سقف باید مقاومت کافی در برابر بارهای اعمال شده را داشته باشد.
• با افزایش ابعاد دهانه ها، معیار سختی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.
• به منظور محدود نمودن مقادیر تغییر شکل ها تحت بارگذاری های دایم و غیر دایم می بایست سختی مورد نیاز دال فراهم گردد.

** همانطور که در بالا اشاره شد با افزایش سختی دال می توان دهانه های بیشتری را پوشش داد.

این امر که به یاری سیستم های قالب بندی امکان پذیر شده است باعث ایجاد دال های متفاوت با سختی های متفاوت می گردد که برخی از آنها عبارتند از:

• دال تخت
• دال تخت کتیبه دار (قارچی)
• دال مجوف
• دال با تیرهای فرعی

در دال های مجوف، استفاده از یک شبکه تیر متعامد در زیر دال اصلی باعث کاهش حجم بتن ریزی، آرماتورگذاری و در عین حال کاهش وزن سقف می گردد. با این وجود در این سیستم ها سختی مقطع دال افزایش می یابد. این افزایش سختی به دلیل ایجاد مقطع T شکل در دال است.

دال مجوف دوپوش (یوبوت) نیز با الهام از دال های مجوف و با تغییر مقطع از T به I و در نتیجه افزایش سختی دال بوجود آمده است.