نحوه اجراکردن سقف وافل

نحوه اجراکردن سقف وافل

نحوه اجرا کردن سقف وافل: نحوه اجرا کردن سقف وافل بسیار ساده و راحت است. نحوه اجرا کردن سقف وافل نیازی به تجهیزات گسترده و پیچیده ندارد. همچنین برای اجرا کردن آن هم به افراد متخصص در این زمینه نیازی نیست تنها افرادی که توانایی راه اندازی این سقف را داشته باشند کافی است. بنابراین […]

بیشتر
تفاوت یوبوت و کوبیاکس

تفاوت یوبوت و کوبیاکس

تفاوت یوبوت و کوبیاکس: تفاوت یوبوت و کوبیاکس زیاد است. سقف کوبیاکس به صورت گوی مانند ساخته شده است. در ساخت این سقف از دو نوع گوی استفاده شده است. که نوع اول گوی تخت می باشد. ارتفاع گوی تخت ۱۰ تا ۲۲ سانتی متر است. و نوع دوم گوی کروی شکل می باشد. ارتفاع […]

بیشتر
طراحی دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

طراحی دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

طراحی دکوراسیون داخلی خانه های کوچک: برای طراحی دکوراسیون داخلی خانه های کوچک به افرادی متخصص در طراحی و چیدمان نیاز است. بسیاری از خانواده ها در طراحی دکوراسیون داخلی خانه های کوچک خود و چگونه چیدن آن ها نگرانی هایی دارند. چیدمان خانه های کوچک به همان اندازه که چیدمان خانه های بزرگ زمانبر […]

بیشتر