متن مورد نظر خود را وارد کنید

بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری

بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری

درمسکونی, یوبوت
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری

سیستم سقف یوبوت
حداکثر دهانه ۹ متر
بلوک مصرفی سایز ۱۶
بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری