پروژه سقف وافل ساختمان پزشکان بانه

پروژه وافل ساختمان پزشکان آقای مسلمی
بانه خیابان صلاح الدین ایوبی (خیابان بیمارستان )
۷ سقف وافل دوطرفه
متراژ کل ۲۵۰۰مترمربع
بزرگترین دهانه ۱۱ متر