پروژه سقف وافل مجتمع تجاری-اداری خرم اصفهان

پروژه سقف وافل مجتمع تجاری-اداری خرم اصفهان

یوبوت مجتمع تجاری اداری خرم اصفهان

انجام پروژه سقف وافل مجتمع تجاری اداری خرم به متراژ ۲۲۰۰۰ متر مربع در اصفهان توسط شرکت گنبد فیروزه