اجرای سقف وافل روی اسکلت فلزی با ستونcft مشهد-جنب باب الجواد هتل جوادالائمه