متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت آقای فیروزه حداکثر دهانه ۹٫۵ متر،۶سقف،۱۲۰۰مترمربع

پروژه یوبوت آقای فیروزه حداکثر دهانه ۹٫۵ متر،۶سقف،۱۲۰۰مترمربع

دریوبوت
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت آقای فیروزه حداکثر دهانه ۹٫۵ متر،۶سقف،۱۲۰۰مترمربع توسط شرکت گنبد فیروزه