متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت بازار پروتئین ۴۵۰۰۰ متر مربعی شیراز

پروژه یوبوت بازار پروتئین ۴۵۰۰۰ متر مربعی شیراز

درشیراز, ویژه, یوبوت
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت بازار پروتئین ۴۵۰۰۰ متر مربعی شیراز توسط شرکت گنبد فیروزه