متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۲۲۰۰ متر مربعی مهاباد

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۲۲۰۰ متر مربعی مهاباد

درمسکونی, مهاباد, یوبوت
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۲۲۰۰ متر مربعی واقع در مهاباد توسط شرکت گنبد فیروزه

پروژه مسکونی 2200 مهاباد