متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه یوبوت ۳۵۰۰ متر مربعی آقای طاهری شهرستان بانه

پروژه یوبوت ۳۵۰۰ متر مربعی آقای طاهری شهرستان بانه

دربانه, یوبوت
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه یوبوت ۳۵۰۰ متر مربعی آقای طاهری واقع در شهرستان بانه توسط شرکت گنبد فیروزه