انجام پروژه سقف وافل ۵۰۰۰ متر مربع واقع در ساوه آپارتمان ۴۸ واحدی آقای عبداللهی توسط شرکت گنبد فیروزه