نحوه اجراکردن سقف وافل

نحوه اجراکردن سقف وافل

نحوه اجرا کردن سقف وافل: نحوه اجرا کردن سقف وافل بسیار ساده و راحت است. نحوه اجرا کردن سقف وافل نیازی به تجهیزات گسترده و پیچیده ندارد. همچنین برای اجرا کردن آن هم به افراد متخصص در این زمینه نیازی نیست تنها افرادی که توانایی راه اندازی این سقف را داشته باشند کافی است. بنابراین […]

بیشتر

اجرای سقف وافل

اجرای سقف وافل زیر سازی این سقف وافل مشابه سقف تیرچه و بلوک و مطابق با آیین نامه ۹۴ می باشد. ابتدا جکها و زیر سازی مناسب با پروفیل های چوبی یا فلزی یا مصالح مشابه انجام می شود. در صورت افزایش ارتفاع طبقات داربست یا سازه های قابل مونتاژ اجرا می شود. سپس قالب […]

بیشتر