آذر ۹, ۱۳۹۶
سقف مجوف یوبوت

اجرای سقف یوبوت

مراحل اجرای سقف یوبوت: • بستن قالب تخت زیرین دال برای اجرای سقف یوبوت تمام سطح دال بر روی سطح […]