مهر ۲۵, ۱۳۹۶
پروژه مسکونی آقای قلاح میبد

طراحی سقف یوبوت

برآوردها و محاسبات طراحی یوبوت و اجرای سقف یوبوت از آنجایی که هزینه های استفاده از تکنولوژی دال مجوف دوپوش و […]