محصولات

16
وزن بتن سقف

 

دهانه مورد استفادهH(cm) ضخامت سقفارتفاع قالببلوک یوبوت
7.5cm=ضخامت بتن پایین و بالای بلوک(m)بدون تیر میانی7.5cm=ضخامت بتن پایین و بالای بلوکH1(cm)ارتفاع*عرض*طول
47010 تا7311652x52x16

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه