محصولات

Uboot-Block-24-52-52
وزن بتن سقف

 

دهانه مورد استفاده ضخامت سقف H(cm) ارتفاع قالب بلوک یوبوت
7.5cm=ضخامت بتن پایین و بالای بلوک (m)بدون تیر میانی 7.5cm=ضخامت بتن پایین و بالای بلوک H1(cm) ارتفاع*عرض*طول
570 12 تا9 40 24 52x52x20

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه