محصولات

Uboot-Block-28-52-52
وزن بتن سقف

 

دهانه مورد استفادهضخامت سقف H(cm)ارتفاع قالببلوک یوبوت
7.5cm=ضخامت بتن پایین و بالای بلوک(m)بدون تیر میانی7.5cm=ضخامت بتن پایین و بالای بلوکH1(cm)ارتفاع*عرض*طول
60013 تا10452852x52x28

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه