محصولات

28
بلوک یوبوتارتفاع قالبضخامت سقف H(cm)دهانه مورد استفادهوزن بتن سقفقیمت
ارتفاع*عرض*طولH1(cm)7.5cm=ضخامت بتن پایین و بالای بلوک(m)بدون تیر میانی7.5cm=ضخامت بتن پایین و بالای بلوک80,000
52x52x28284510تا13600

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه