محصولات

Uboot-Block-36-52-52
وزن بتن سقف

 

دهانه مورد استفاده ضخامت سقف H(cm) ارتفاع قالب بلوک یوبوت
7.5cm=ضخامت بتن پایین و بالای بلوک (m)بدون تیر میانی 7.5cm=ضخامت بتن پایین و بالای بلوک H1(cm) ارتفاع*عرض*طول
660 15 تا12 52 36 52x52x36

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه