محصولات

24
بلوک یوبوتارتفاع قالبضخامت سقف H(cm)دهانه مورد استفادهوزن بتن سقفقیمت
ارتفاع*عرض*طولH1(cm)7.5cm=ضخامت بتن پایین و بالای بلوک (m)بدون تیر میانی7.5cm=ضخامت بتن پایین و بالای بلوک112,000
52x52x40405616 تا13690

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه