محصولات

20-1

نحوه ی محاسبه ی تعداد یوبوت مصرفی در هر متر مربع در زیر آورده شده است:

تعداد قالب یوبوت مورد نیاز هر متر مربع زیربنای پروژه

برای تعیین تعداد یوبوت مصرفی اگر فرض بر طول و عرض ۵۲ در ۵۲  سانتی متر قالب یوبوت و فاصله بین قالب ها ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر باشد، معمولا برخی افراد با یک حساب کلی فرض میکنند در هر متر مربع ۳ الی ۴ یوبوت مصرف میشود.

اما در حقیقت این محاسبه اشتباه است چون در سقف های سقف در فواصل مشخصی از لبه ی دال ها، تیرها، گوشه های ستون ها و دیوار برشی ها و… قالب های یوبوت جهت استفاده از تمام ظرفیت برشی مقطع بتنی توپر گذاشته نمیشود.

در این صورت با احتساب بازشو ها و نواحی ذکر شده در فوق تعداد یوبوت مصرفی به شدت کاهش می یابد به نحوی که در نمونه پلان های چیدمان یوبوت گذاری زیر نشان داده شده بسته به مستطیلی یا ذوزنقه ای یا … بودن پلان پروژه تعداد یوبوت متغییر است.

همچنین حذف یا عدم حذف تیرهای میانی در تعداد یوبوت مصرفی موثر است.

تعداد قالب یوبوت در هر متر مربع را به این صورت می توان تعیین کرد که تعداد قالب یوبوت مصرفی (که در نقشه های سازه طراحی شده موجود است) بایستی بر متراژ زیربنای پروژه تقسیم شود.

بطور کلی تعداد یوبوت مصرفی در پروژه ها از ۱٫۷الی ۲٫۲ متغییر است.

بنابراین، تعداد قالب یوبوت در هر متر مربع از پروژه را می توان بطور متوسط برابر با ۲ عدد در نظر گرفت.

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه