طراحی سقف وافل

در طراحی سقف وافل باید اندازه قالب به شکلی در نظر گرفته شود که در هر دو جهت هر دو دهانه حداقل ۳ قالب قرار بگیرد. نسبت بعد دهانه بزرگ به دهانه کوچک نباید از ۲ بیشتر باشد؛ بنابراین در انتخاب ابعاد دهانه باید دقت لازم انجام شود.  سختی تیرها بین ۰.۲ الی ۰.۵ و بار زنده کمتر از ۲ برابر بار مرده خواهد بود.  نسبت دهانه‌های مجاور در یک راستا نباید از ۳/۱ بیشتر باشد.

در اجرای سقف وافل نیروها و مواد مصرفی می‌تواند در کیفیت نهایی تأثیرگذار باشد. در این سازه جنس برخی از مواد مورداستفاده از جمله قالب‌ها بسیار حائز اهمیت است. همچنین باید با بهره‌مندی از تیم حرفه‌ای به سقفی باکیفیت دست پیدا کرد.

برای اجرای این سقف‌ها از قالب وافل استفاده می‌شود. اندازه قالب به دهانه بستگی دارد. هرچه ارتفاع سقف بیشتر باشد ابعاد قالب کوچک‌تر و تعداد مورداستفاده افزایش می‌یابد. از طرفی هرچه دهانه کوتاه‌تر باشد، ابعاد آن بزرگ‌تر و تعداد مورداستفاده کمتر می‌شود. قالب‌های وافل غیرماندگار هستند و بعد از اتمام پروژه مجدداً مورداستفاده قرار می‌گیرند.

عملکرد سقف وافل همچون سقف‌های تیرچه و یونولیت است. همچون دال دوطرفه عمل کرده و وزن کمتری نسبت به بقیه دال‌ها دارد.

مرحله نخست در سیستم‌های وافل شمع بندی است. برای این منظور ساپورت‌هایی به‌صورت افقی و عمودی در محل مناسب قرار گرفته و توسط اتصالات به یکدیگر متصل می‌شوند. این سیستم نوعی سیستم بار ثقلی را برای تحمل وزن بتن مسلح تشکیل می‌دهد. پس از شمع بندی قالب‌ها بر روی یک شبکه افقی قرار گرفته و با بست‌های مخصوص به شاسی زیرین متصل می‌شوند. پس از تحکیم اتصالات بتن‌ریزی در فواصل بین قالب‌ها انجام می‌شود.

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه