محصولات

IMG_0701
وافل دو طرفهارتفاع قالب آکس به آکس تیرچه عرض تیرچه در پاشنه عرض تیرچه در بالا ضخامت سقف
H(cm)
وزن بتن سقف
H1(cm)B(cm) TI(cm) T2(cm) H2=7cm H2=7cm
Waffle60-60h181860101332385

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه