محصولات

Locked-mold-waffle-18-60-60-05
وافل دو طرفهارتفاع قالبآکس به آکس تیرچهعرض تیرچه در پاشنهعرض تیرچه در بالاضخامت سقف
H(cm)
وزن بتن سقف
H1(cm)B(cm)TI(cm)T2(cm)H2=7cmH2=7cm
Waffle60-60h181860101332385

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه