محصولات

2 (6)
وافل دو طرفهارتفاع قالب آکس به آکس تیرچه عرض تیرچه در پاشنه عرض تیرچه در بالا ضخامت سقف
H(cm)
وزن بتن سقف
H1(cm)B(cm) TI(cm) T2(cm) H2=7cm H2=7cm
Waffle60-30 h252560101332385

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه