محصولات

two-sided-waffle 25-30-60
وزن بتن سقفضخامت سقف

H(cm)

عرض تیرچه در بالاعرض تیرچه در پاشنهآکس به آکس تیرچه1ارتفاع قالب 

وافل دوطرفه

H2=7cmH2=7cmT2(cm)TI(cm)B(cm)H1(cm)
3853213106025Waffle60-30 h25

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه