محصولات

IMG_8249
وافل دو طرفهارتفاع قالب آکس به آکس تیرچه 1آکس به آکس تیرچه 2عرض تیرچه در پاشنه عرض تیرچه در بالا ضخامت سقف
H(cm)
وزن بتن سقف
H1(cm)B(cm) B(cm) TI(cm) T2(cm) H2=7cm H2=7cm
Waffle80-40 h28288040121835405

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه