محصولات

two-sided-waffle-50-80-locked
وافل دو طرفهارتفاع قالبآکس به آکس تیرچه 1آکس به آکس تیرچه 2عرض تیرچه در پاشنهعرض تیرچه در بالاضخامت سقف
H(cm)
وزن بتن سقف
H1(cm)B(cm)B(cm)TI(cm)T2(cm)H2=7cmH2=7cm
Waffle80-50 h28288050121835405

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه