محصولات

two-sided-waffle-50-80-locked
وزن بتن سقفضخامت سقف

H(cm)

عرض تیرچه در بالاعرض تیرچه در پاشنهآکس به آکس تیرچه2آکس به آکس تیرچه1ارتفاع قالب 

وافل دوطرفه

H2=7cmH2=7cmT2(cm)TI(cm)B(cm)B(cm)H1(cm)
405351812508028Waffle80-50 h28

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه