محصولات

two-sided-waffle-28-80-80
وافل دو طرفهارتفاع قالب آکس به آکس تیرچه عرض تیرچه در پاشنه عرض تیرچه در بالا ضخامت سقف
H(cm)
وزن بتن سقف
H1(cm)B(cm) TI(cm) T2(cm) H2=7cm H2=7cm
Waffle80-80 h282880121835405

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه