محصولات

One-sided-waffle-mold-70-H25-02
وافل یک طرفهارتفاع قالب آکس به آکس تیرچه عرض تیرچه در پاشنه عرض تیرچه در بالا ضخامت سقف
H(cm)
وزن بتن سقف
H1(cm)B(cm) TI(cm) T2(cm) H2=5cm H2=7cm H2=5cm H2=7cm
Waffle70 h25257012143032240290

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه