محصولات

One-sided-waffle-mold-70-H25-02
وافل یک طرفهارتفاع قالبآکس به آکس تیرچهعرض تیرچه در پاشنهعرض تیرچه در بالاضخامت سقف
H(cm)
وزن بتن سقف
H1(cm)B(cm)TI(cm)T2(cm)H2=5cmH2=7cmH2=5cmH2=7cm
Waffle70 h25257012143032240290

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه