محصولات

One-sided-waffle-mold-70-H25
 وزن بتن سقفضخامت سقف

H(cm)

عرض تیرچه در بالاعرض تیرچه در پاشنهآکس به آکس تیرچهارتفاع قالبوافل یک طرفه
H2=7cmH2=5cmH2=7cmH2=5cmT2(cm)TI(cm)B(cm)H1(cm)
290240323014127025Waffle70 h25

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه