محصولات

Uboot-Block-24-52-52

این نوع قالب یوبوت، برای برطرف کردن مشکلی که در قالب های تک و دوبل به وجود می آمد تولید شد.

مشکلی که در قالب های یوبوت تک و یوبوت دوبل به وجود می آید بدین شرح است:
در بتن ریزی دال هایی که در آن ها از قالب های یوبوت تک و دوبل با ابعاد ۵۲*۵۲ سانتی متر استفاده شده، باید از بتن با اسلمپ بالا به همراه فوق روان کننده استفاده نمود.

همچنین ویبره کردن بتن جهت پرشدن زیر قالب ها نیز باید به دقت انجام شود تا از ایجاد حفره در زیر سقف جلوگیری شود. این حفره ایجاد شده به دلیل عدم نفوذ بتن به زیر قالب ها می باشد.

به همین جهت قالب های یوبوت اصلاح شده با ابعاد ۳۰ سانتی متر تولید کردند.
قالب های یوبوت اصلاح شده با توجه به حجم بسته، امکان ورود بتن به داخل آن ها وجود ندارد. این قالب ها به صورت بادی بوده و هزینه کمتری هم به نسبت قالب های تک و دوبل دارند.

از معایب اصلی این نوع قالب، مصرف بیشتر بتن نسبت به قالب های دوبل است. از آن جایی که حداقل فاصله بین قالب ها ۱۰ سانتی متر درنظر گرفته شده، به دلیل کوچکتر بودن قالب های یوبوت اصلاح شده نسبت به قالب های یوبوت دوبل، تعداد تیرهای ایجاد شده در یک سطح مشخص بیشتر و در نتیجه وزن آن نیز بیشتر می شود.

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه