محاسبه بار سقف یوبوت

محاسبه بار سقف یوبوت

محاسبات بار سقف های یوبوت و وافل

۱-محاسبات بار مرده سقف یوبوت (با ضخامت ۳۰ سانتی متر) به شرح زیر است:

۰٫۶*۰٫۶*۰٫۳ = ۰٫۱۰۸ m         حجم کل

۰٫۵۲*۰٫۵۲*۰٫۱۶ = ۰٫۰۴۳ m3        حجم یوبوت

۰٫۱۰۸-۰٫۰۴۳ = ۰٫۰۶۵ m3           حجم بتن

۰٫۰۶۵ / (۰٫۶*۰٫۶) = ۰٫۱۸  m3/ m2

۰٫۱۸*۲۴۵۰ = ۴۴۱ kg/m2    مجوف وزن یک مترمربع سقف

با توجه به محاسبات فوق، وزن بتن مصرفی سقف یوبوت به صورت تئوری برای سقف ۳۰cm ، ۴۴۱ kg/m2    می باشد که معادل ۴۰ درصد کاهش وزن می باشد.

محاسبات بار سقف یوبوت

اما طبق وحدت رویه تهران حداکثر کاهش وزن سقف در قسمت های مجوف ( با توجه به اینکه وزن نواحی توپر به صورت جداگانه اعمال شده است) به میزان ۳۰ درصد مجاز است. لذا بار کل سقف ۷۰۰ لحاظ شده که ۱۸۰ کیلوگرم آن بار کف سازی بوده و ۵۲۰ کیلوگرم آن وزن بتن مصرفی سقف درمحاسبات لحاظ شده که معادل ۲۹ درصد سبک سازی می باشد.

محاسبه بار سقف یوبوت

محاسبه بار سقف یوبوت

محاسبات بار سقف یوبوت

۲-محاسبات بار مرده سقف یوبوت (با ضخامت ۳۵ سانتی متر) به شرح زیر است:

۰٫۶۲*۰٫۶۲*۰٫۳۵ = ۰٫۱۳۴ m         حجم کل

۰٫۵۲*۰٫۵۲*۰٫۲ = ۰٫۰۵۴ m3        حجم یوبوت

۰٫۱۲۶-۰٫۰۵۴ = ۰٫۰۸ m3          حجم بتن

۰٫۰۸ / (۰٫۶۲*۰٫۶۲) = ۰٫۲۱  m3/ m2

۰٫۲*۲۴۵۰ = ۵۱۴ kg/m2    مجوف وزن یک مترمربع سقف

با توجه به محاسبات فوق، وزن بتن مصرفی سقف یوبوت به صورت تئوری برای سقف ۳۵cm ، ۵۱۴ kg/m2  می باشد که معادل ۴۰ درصد کاهش وزن می باشد.

اما طبق وحدت رویه تهران حداکثر کاهش وزن سقف در قسمت های مجوف ( با توجه به اینکه وزن نواحی توپر به صورت جداگانه اعمال شده است) به میزان ۳۰ درصد مجاز است. لذا بار کل سقف  ۷۸۰لحاظ شده که ۱۸۰ کیلوگرم آن بار کف سازی بوده و ۶۰۰ کیلوگرم آن وزن بتن مصرفی سقف درمحاسبات لحاظ شده که معادل ۳۰ درصد سبک سازی می باشد.

محاسبه بار های سقف یوبوت

 ۳- محاسبات بار مرده سقف وافل

بار بتن دال ، تیرچه های متعامد و بتن کتیبه توسط نرم افزار ایتبس محاسبه می شود لذا تنها بار محاسبه شده در جدول زیر به صورت دستی اعمال می شود :

نام بار وزن واحد حجم به واحد کیلوگرم بر متر مکعب ضخامت به سانتیمتر وزن واحد سطح به واحد کیلوگرم بر متر مربع  
 
سرامیک ۲۱۰۰ ۰٫۹ ۱۹  
ملات ماسه سیمان ۲۱۰۰ ۲٫۵ ۵۲٫۵  
پوکه معدنی سبک ۹۰۰ ۷ ۶۳  
بلوک وافل —- —- ۰  
سقف کاذب

 

—- ۴۰  
مجموع ۱۷۴٫۵  
بار محاسباتی ۱۸۰  

 


1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز امتیازی ثبت نشده)
Loading...

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نمیشود