محصولات

dal-majof-1

مزایای سیستم دال مجوف نسبت به سیستم تیرچه بلوک:

۱- افزایش تعداد طبقات به واسطه امکان کاهش ارتفاع طبقات با حفظ ارتفاع مفید.
۲- اجرای دهانه های بلند، افزایش انعطاف پذیری طراحی معماری.
۳- کاهش ضخامت دال برای دهانه های بلند نسبت به سایر سیستم های اجرای سقف.

۴- حذف تمام یا اکثر آویزهای تیر زیر سقف.
۵- حذف ستون های مزاحم در معماری.
۶- کاهش ارتعاش پذیری و افزایش رفتار آکوستیک.

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه