مقالات

uboot-firooze-16

در این مطلب قصد داریم شما را مزایای سقف یوبوت دربرابر کوبیاکس آشنا کنیم. تعدادی از این مزیت ها عبارتند از:

• عدم نیاز یوبوت به تیم پیمانکاری متخصص در مقایسه با کوبیاکس که موجب می شود هزینه پیمانکاری به شدت کاهش نماید.

• سیستم دال مجوف کروی می‌تواند سازه‌هایی با دهانه ۸ متر را به راحتی پوشش دهد. برای دهانه‌های بیشتر از ۸ متر و تا ۱۰ متر به دلیل آنکه سقف با پرکننده های کروی جان برشی منظمی ندارد و در برابر برش‌های یکطرفه دال ضعف دارد باید همراه با تیرهای آویزدار اجرا گردد و برای دهانه‌های بیش از ۱۰ متر اجازه اجرا ندارد. این امر در تاییدیه این سیستم در مرکز تحقیقات ساختمان تصریح شده است. در حالی که یوبوت برای اجرای دهانه‌های بلند هیچ گونه محدودیتی ندارد.

• مشکلات اصلی سقف با پرکننده‌های کروی، حمل و نقل آنها و جاگیر بودن در هنگام حمل و دپوی مصالح می باشد. در حقیقت در این سیستم، هوا حمل می‌شود. در حالی که در سیستم یوبوت بلوک ها درون هم جفت و بست می شوند و هزینه حمل ونقل تقریبا یک پنجم می شود.

• طبق آیین نامه، در سیستم کوبیاکس باید از نصف ظرفیت برشی بتن مابین توپ ها استفاده نمود.

• به دلیل ضعیف تر بودن سازه ای کوبیاکس نسبت به یوبوت در دهانه های بلند، کوبیاکس ملزم به افزایش ارتفاع سقف تا ۵۰ سانتی متر می باشد این در حالی است که در دهانه ۱۵ متری یوبوت حداکثر ۴۰ سانت ضخامت دارد.

• در سیستم کوبیاکس ما بین توپ ها ۳-۵ سانتی متر فاصله است که موجب میشود تیرچه ضعیفی ما بین بلوک ها ایجاد شود این در حالی است که در سیستم یوبوت تیرچه های درجایی ما بین بلوک ها به عرض حداقل ۱۰ سانتی متر تشکیل میشود که عملکرد برشی وخمشی به مراتب بسیار قوی تری نسبت به کوبیاکس دارد.

• در ضخامت یکسان بتن خور سقف کوبیاکس بیشتر از یوبوت می باشد که موجب افزایش وزن سقف و افزایش وزن میلگرد مصرفی در سازه میگردد.

• هزینه ی تامین بلوک و فروش سقف با بلوک های یوبوت کمتر از کوبیاکس می باشد.

نتیجه:

درصورت استفاده از سیستم سقف یوبوت به جای کوبیاکس هزینه تمام شده حداقل ۴۰ هزار تومان کمتر می گردد. با وجود اینکه ارتفاع سقف در دهانه بلند کاهش یافته ولی سقف عملکرد قوی تری دارد، ارتعاش ندارد، سرعت و سهولت اجرا بالاتر می باشد.

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه