نظارت بر اجرا

شرح خدمات نظارت بر اجرای سازه شرکت گنبد فیروزه

تیم نظارت سازه شرکت گنبد فیروزه، وظیفه نظارتی خود را در هر دو محل، کارخانه و کارگاه(محل اجرای پروژه) انجام می‌دهند، شرح وظایف این ناظران در حوزه کنترل کیفیت، مصالح، تجهیزات و اجرای کار به قرار زیر است:

  • بازبینی طراحی سازه در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات
  • بررسی گزارش آزمایشات ژئوتکنیک و پیشنهاد بهینه‌ترین سیستم حفاظت پایداری گود و سازه نگهبان در صورت نیاز و اعلام آن به کارفرما
  • تعیین روش نظارت سازه و تعیین مراحل بازدید کار با توجه به سختی کار
  • تهیه فرم‌های صورت جلسات، دستور کار و گزارش بازدیدهای دوره‌ای
  • تهیه فهرست آزمایش‌های کارگاهی
  • تهیه دستورالعمل‌ها نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه
  • تجدید نظر احتمالی در نقشه‌ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت‌های اجرایی، تهیه نقشه‌ها و مدارک اصلاحی در جهت تطبیق با یافته‌ها و شرایط جدید
  • تهیه نقشه‌های تکمیلی تفضیلی و نقشه جزئیات اجرایی برای اجرای کامل کار
  • تهیه چک لیست‌های مربوط به اجرای سازه در مراحل مختلف برای کنترل کیفیت اجرا

 

برای کسب مشاوره رایگان و اطلاع از تعرفه‌های نظارت بر اجرای سازه‌ها با شرکت گنبد فیروزه تماس بگیرید.

 

 

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه