نظارت بر اجرا

شرح خدمات نظارت بر اجرای سازه شرکت گنبد فیروزه

تیم نظارت سازه شرکت گنبد فیروزه متشکل از مهندسین با تجربه در این رشته در حین اجرای سازه از ابتدا تا انتهای اجرای سازه و به طور تخصصی سقف های وافل و یوبوت نسبت به حضور در محل کارگاه و کارخانه و نظارت بر حسن اجرای سازه به دو صورت نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر اساس شرح خدمات زیر اقدام می‌نمایند.

خدمات این قسمت شامل کنترل کیفیت ، مصالح ، تجهیزات و اجرای کار می باشد:

  • بازبینی طراحی سازه در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات
  • بررسی گزارش آزمایشات ژئوتکنیک و پیشنهاد بهینه ترین سیستم حفاظت پایداری گود و سازه نگهبان در صورت نیاز و اعلام آن به کارفرما
  • تعیین روشنظارت سازه و تعیین مراحل بازدید کار با توجه به سختی کار
  • تهیه فرمهای صورتجلسات و دستور کارهاو گزارش بازدیدهای دوره‌ای
  • تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی
  • تهیه دستورالعمل ها نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه
  • تجدید نظر احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت های اجرایی، تهیه نقشه ها و مدارک اصلاحی در جهت تطبیق با یافته ها و شرایط جدید
  • تهیه نقشه های تکمیلی تفضیلی و نقشه جزئیات اجرایی برای اجرای کامل کار تاحدی که هیچگونه تنگنا و مشکلی که ناشی از نقص نقشه یا دستور کار باشد، بوجود نیاید.
  • تهیه چک لیستهای مربوط به اجرای سازه در مراحل مختلف کار جهت کنترل کیفیت اجرا

 

جهت کسب مشاوره رایگان و اطلاع از تعرفه های نظارت بر اجرای سازه ها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.