پیام موسس

شركت فنی مهندسی گنبدفیروزه پس از طي نزدیک به یک دهه از تاسيس، با انبوهی از تجربه مفيد و اثربخش در تولید محصولات نوین ساختمانی و همچنین اجراي پروژه­هاي ساختمانی، موفق به كسب دانش نوين در تحقق بهینه سازی خدمات خود از جمله انواع قالب های نوین سقفی و طراحی سازه­های بهینه شده است. گذر زمان موجب شده تا این زمينه­هاي رشد و بالندگي را براي بهره­وري بيشتر در كنار معيارهاي قيمت، زمان و كيفيت به دست آورد .

شركت گنبدفیروزه براي به منصه ظهور رساندن اين اهداف در ساختار سازماني مناسب، با سرمايه انساني مستعد و بهره­گیری از تكنولوژي­هاي مدرن، اقدام به ايجاد زير ساخت و پياده سازي سيستم­هاي مدرن مديريت پروژه و کیفیت كرده است. هم زمان با بهبود فرآيندهاي كاري، چابكي سازمان افزايش يافته است، به نحوي كه با ايجاد آرمان مشترك با ذي نفعان، بتوان به صورت گام به گام آن را به يك سازمان ياد گيرنده ارتقاء بخشيد. از سوي ديگر با انجام پایش­های مختلف و آزمایشات مستمر در تضمين كيفيت محصولات تولیدی توانسته است، شرايطي را رقم زند تا با پايش مداوم آن ها قادر به راهبري پروژه ها شود .

از ديگر دلایل مهم موفقيت بايد فضاي سازندگي در كشور و افتخار همكاري با كارفرمايان و مهندسين مشاور ذيصلاح، فهيم و هوشمند را بيان داشت. آنان نيز به سهم خود زمينه پويایي و افزايش دانش كاربردي شركت را فراهم ساخته اند .

اعتقاد کامل دارم، سازماني كه با اصول و استانداردهاي مهندسي پايه­ريزي شود و مباني سيستمي در آن مورد توجه قرار گيرد، هم باني شكوفایي استعدادها شده و هم مي تواند به شرکتی با محوريت دانش مدار براي هدايت و نگهداري پرسنل تبدیل شود كه در نتيجه توسعه مديريت دانش را به همراه خواهد داشت .

با اين عزم قطعاً خواهيم توانست سر زندگی، اثربخشي و اميد به آينده دانش آموختگان دانشگاه را افزایش داده و فضایی را براي پرورش مديران لايق و شايسته با تکیه بر مفاهیم علمی و مهارت های کاربردی فراهم سازيم، تا كارآفرينان نسل هاي بعد باشند .

در خاتمه لازم است از تمامي همكاراني كه ما را در اين راه كمك و مساعدت کرده اند، تشكر و قدرداني نمایم .

 

محمد امین صادقی
مدیر عامل