مقالات

two-sided-waffle-10

برای محاسبه قیمت تمام شده ساختمان با سقف وافل باید وزن میلگرد و بتن مصرفی به‌اضافه هزینه های اجرایی و قالب وافل ساختمان محاسبه شود.

وزن میلگرد مصرفی در سازه با سقف وافل

به‌صورت میانگین میزان مصرف میلگرد کل سازه در هر مترمربع زیربنا در پروژه‌های معمول بتنی به شرح زیر است:

1 تا 3 طبقه = 37 تا 32 کیلوگرم بر مترمربع
3 تا 5 طبقه = 37 تا 42 کیلوگرم بر مترمربع
5 تا 8 طبقه =40 تا 48 کیلوگرم بر مترمربع
8 تا 12 طبقه = 53 تا 48 کیلوگرم بر مترمربع

که این اعداد بسته به نوع کاربری / نوع پروژه / منطقه زلزله پذیری محل پروژه / دهانه پروژه / نوع خاک / شکل هندسی پلان و… تغییر می کند. معمولاً میزان مصرف میلگرد سقف وافل حدود 13 کیلوگرم بر مترمربع است که باتوجه‌به دهانه، کاربری سازه، یک طرفه یا دو طرفه بودن و … کم یا زیاد می‌شود.

حجم بتن مصرفی در سازه با سقف وافل

به‌صورت میانگین میزان مصرف بتن کل سازه در هر مترمربع در پروژه‌های متداول بتنی با سقف وافل به شرح زیر است:

قیمت هر کیلو میلگرد باتوجه‌به قیمت روز کارخانه تعیین می¬شود و در حال حاضر (خرداد 1400) قیمت هر کیلو میلگرد حدوداً 160.000 ریال است. قیمت بتن نیز باتوجه‌به قیمت روز کارخانه (خرداد 1400) با مشخصات C30 و عیار 450 در اصفهان به‌ازای هر مترمکعب حدوداً 7.500.000 ریال است.

هزینه اجرای سازه با سقف وافل

هزینه اجرای پروژه با سقف وافل در ارتفاع معمول 3 متر و در شهر اصفهان به طور میانگین به‌ازای هر مترمربع سقف 3.500.000 ریال است. البته هزینه اجرای سازه وابسته به عوامل مختلفی است که پیشنهاد می‌شود مقاله دستمزد اجرای سقف وافل مطالعه شود.

هزینه تأمین قالب وافل

برای محاسبه هزینه تأمین قالب وافل، می توان گزینه اجاره و یا خرید را در نظر گرفت.

  • اگر زیربنای پروژه کم و تعداد طبقات کم باشد اجاره قالب گزینه اقتصادی تری خواهد بود.

هزینه اجاره قالب وافل به طور میانگین برای هر مترمربع سقف 350.000 ریال است. پیشنهاد می شود مقاله کرایه قالب سقف

وافل مطالعه شود.

  • اگر پروژه با تعداد طبقات زیاد و زیربنای بالا باشد قطعاً گزینه خرید برای مشتری اقتصادی تر خواهد بود.

قیمت قالب وافل بر اساس سایز متفاوت است که لیست قیمت به‌روز شده آن در سایت قابل‌مشاهده است. به طور میانگین برای پروژه های با تعداد سقف بیش از 6 ، هزینه قالب وافل به‌ازای هر مترمربع حدوداً 200.000 ریال است.

بررسی قیمت هر متر اسکلت سقف وافل در یک پروژه نمونه در شهر اصفهان

برای بررسی دقیق‌تر قیمت سقف وافل یک پروژه نمونه در شهر اصفهان بررسی می¬شود. پروژه مذکور دارای 6 سقف با کاربری مسکونی و زیربنای 870 مترمربع است. پلان معماری این پروژه به‌صورت زیر است.

این سازه با استفاده از سیستم سقف وافل مدل‌سازی و طراحی شد.

خروجی لیستوفر نقشه های سازه مذکور به شرح زیر است:

مقدار کل میلگرد مصرفی این سازه به شرح زیر است:

نوع قالب انتخاب شده در پروژه موردنظر وافل دو طرفه 80 در 80 با ارتفاع 28 است که با فرض خرید قالب توسط کارفرما جدول آنالیز قیمتی این پروژه انجام شده است.
میزان بتن مصرفی سازه بر اساس خروجی¬های نرم‌افزار ایتبس به شرح زیر است:

در نهایت هزینه اسکلت پروژه مذکور در جدول زیر محاسبه شده است:

LEAVE A COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه