سقف وافل

سقف وافل

سقف وافل (سقف مجوف وافل) دومین محصول شرکت گنبد فیروزه که در بازار ارائه‌شده است، بلوک‌های دال مجوف (سقف وافل) است؛ که خوشبختانه موفقیت این سیستم در زمینهٔ دانش طراحی و دانش فنی باعث پیروزی فنی، کاربردی و اقتصادی نسبت به سایر رقیبان شده است. جزئیات سقف وافل قالب وافل با توجه به برطرف کردن […]

بیشتر