محصولات

Uboot-Block-24-52-52

تفاوت یوبوت و کوبیاکس زیاد است. سقف کوبیاکس به صورت گوی مانند ساخته شده است. در ساخت این سقف از دو نوع گوی استفاده شده است. که نوع اول گوی تخت می باشد. ارتفاع گوی تخت 10 تا 22 سانتی متر است. و نوع دوم گوی کروی شکل می باشد. ارتفاع گوی کروی 25 تا 45 سانتی متر است. اما سقف یوبوت قالب پلی پروپیلن بازیافت شده است. همچنین این سقف ها به صورت مکعبی شکل هستند.
عوامل زیادی بر روی تفاوت یوبوت و کوبیاکس تاثیر گذار است.

تفاوت یوبوت و کوبیاکس در جایگذاری درست این سقف ها:

تفاوت یوبوت و کوبیاکس در جایگذاری درست به این معنا می باشد که برای سقف های یوبوت اهمیت دارد در کجا جایگذاری شوند. که این باعث می شود که این سقف ها به صورت I مانند باشند.
فاصله قالب های یوبوت بر اساس نقشه ها مشخص می شود. بر اساس این نقشه ها اجرا، تنظیم و با چسب پلاستیکی محکم می شوند.
سقف های یوبوت می توانند بار زیادی را تحمل کنند ولی این موضوع ممکن است دردسر ساز شود. البته باید بدانیم که هر وزنی را نمی توانند تحمل کنند و نباید بار های بسیار سنگین بر روی آن قرار داد. چون این کار باعث شکسته شدن و خراب شدن سقف های یوبوت خواهد شد.

سقف های کوبیاکس به دلیل پایداری کمی که دارند نمی توانند وزن های زیادی را تحمل کنند بنابراین به کیج های فلزی نیاز دارند.
در سقف های کوبیاکس نیز باید گوی ها را به درستی در کنار هم چید که آن ها هم از نقشه های خاص خود پیروی می کنند. فاصله بین گوی ها نیز همان طور که در سقف های یوبوت اهمیت داشت در این نوع از سقف ها نیز مهم است. فاصله باید حدود 2/2 متر باشد.

تفاوت یوبوت و کوبیاکس در دهانه قابل اجرا:

سقف های یوبوت برای اجرا شدن محدودیتی در دهانه خود نخواهند داشت. ولی سقف های کوبیاکس حداکثر تا دهانه 8 متر می توانند اجرا شوند. ولی بیشتر از 10 متر را مجاز به اجرای آن نخواهند بود.

تفاوت یوبوت و کوبیاکس در هزینه:

سقف های یوبوت از پیش ساخته شده هستند و نیازی نیست که آن ها را سفارش داد. ولی سقف های کوبیاکس را باید سفارش داد و هزینه ای را برای نقل و انتقال آن پرداخت کرد. پس می توان گفت که سقف های کوبیاکس پر هزینه تر از سقف های یوبوت است.

تفاوت یوبوت و کوبیاکس در سرعت اجرا:

سقف های یوبوت سرعت اجرای آن ها متوسط می باشد ولی در سقف های کوبیاکس سرعت اجرا کم و کند انجام می شود.

تفاوت یوبوت و کوبیاکس سهولت در اجرا:

مسلما اجرای سقف های یوبوت و کوبیاکس با یکدیگر متفاوت هستند و در مراحل مختلفی انجام می شوند. اما می توان گفت اجرای سقف های کوبیاکس آسان تر از سقف های یوبوت انجام می شود.

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه