اسپیسر دابل فیکس

اسپیسر دابل فیکسشرح:
در سقف های دال بتنی نیاز به قرارگیری شبکه میلگرد به‌صورت دو مش فوقانی و تحتانی می‌باشد. استفاده از اسپیسر های جداگانه برای شبکه‌های رویین و زیرین علاوه بر جنبه‌های منفی اقتصادی، دارای صعوبت اجرایی نیز می‌باشد به طور مثال میلگرد های سفره زیرین مانعی برای اسپیسر گذاری شبکه فوقانی محسوب می‌شوند. برای این منظور اسپیسر دابل فیکس طراحی و تولید شده است که خود از دو قطعة پایه و رویه تشکیل شده است.

قسمت پایه برای تحمیل شبکه زیرین میلگردها قابلیت جای‌گذاری میلگرد تا نمره 28 را دارد و قسمت رویه برای نگه‌داری شبکه فوقانی برای جای‌گذاری میلگرد تا نمره 18 مناسب است. ظرفیت باربر اسپیسر دابل فیکس بسته به ارتفاع آن از 150 تا 200 کیلوگرم متغیر است.

ارتفاع دو سوی قرارگیری میلگرد در قسمت پایه متفاوت است و لذا می‌توان میلگرد ها را به‌صورت متقاطع روی‌هم قرار داد. سمت رویه هم دارای شاخک‌هایی جهت تثبیت میلگرد می‌باشد.
برای استفاده ابتدا باید قسمت رویه درون پایه جای‌گذاری شده و سپس شبکه‌های زیرین و رویین، روی قسمت‌های مرتبط جای‌گذاری می‌شوند.
در صورت بیشتر بودن وزن شبکه از وزن قابل‌تحمل اسپیسرها علاوه بر بیشتر کردن تعداد اسپیسرهای دابل فیکس می‌توان از اسپیسر های هاردفیکس هم به‌منظور تقویت در بین دابل فیکس ها استفاده نمود.

میزان استفاده:
استفاده 4 عدد در هر مترمربع برای دال با وزن نرمال و در دال با وزن سنگین، باتوجه‌به وزن شبکه تعداد درمورد استفاده در شبکه مشخص می‌شود و درصورتی‌که شبکه بیشتر از حد سنگین باشد از اسپیسر های هارد فیکس با فواصل 1 الی 2 متر از یکدیگر جهت مش‌های بالا و پایین استفاده می‌گردد.

نام محصولپوشش بتنیسایز میلگردتعداد دربسته (QTY)وزن بسته (Kg)قیمت هر عدد (ریال)
پایه 25 / 4025/40<322007.6تماس بگیرید
رویه 909010-224009.6تماس بگیرید
رویه 10010010-2240010تماس بگیرید
رویه 12012010-3240012.1تماس بگیرید
رویه 13013010-3240013.3تماس بگیرید
رویه 15015010-3220011تماس بگیرید

حداقل سفارش برای هر محصول اسپیسر، یک کیسه می باشد.

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه