پروژه برج باغ سوهانک

project-sohanak-01

پروژه برج باغ سوهانک
۱۹ طبقه
هر طبقه ۱۲۰۰ مترمربع
۶طبقه منفی
۱۳تا مثبت
کارفرما دکتر خانمحمدی
بزرگترین دهانه ۱۴ متر
مسئولیت:طراحی ،تامین وافل
اجرا توسط نماینده محترم جناب مهندس کریمی

  • برج باغ سوهانک
  • تهران
  • 1200 متر مربع
  • اجرا توسط نماینده محترم جناب مهندس کریمی
  • تهران, سقف وافل
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه