پروژه بیمارستان شهر عماره عراق

project-amareh-iraq-02

اجرای ستون و دیوارهای برشی با قالب‌های تخت پلیمری سایز ۱۵ و ۲۰ و ۵۰ در ۱۰۰ سانتی متر

طراحی معماری و اجرا توسط نماینده عراق جناب مهندس علی شیرخانی

طراحی سازه توسط مجموعه فنی گنبد فیروزه

  • سقف وافل بیمارستان شهر عماره عراق
  • عماره
  • ۱۱۰۰۰مترمربع
  • سقف وافل ۸۰ در۸۰ قفل دار
  • سقف وافل, عراق
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه