فیلم آموزشی

یکی از سیستم های مناسب جهت اجرای سازه ها، استفاده از سقف وافل می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر نحوه اجرای سقف وافل در قالب یک فیلم آموزشی ارائه شده است.

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه