گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

اجرای سقف وافل روی اسکلت فلزی با ستون cft مشهد-جنب باب الجواد

اجرای سقف وافل روی اسکلت فلزی با ستون cft مشهد-جنب باب الجواد

درتجاری - اداری, سقف وافل, مشهد
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه