گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری

بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری

درمسکونی, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری

سیستم سقف یوبوت
حداکثر دهانه ۹ متر
بلوک مصرفی سایز ۱۶
بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری