گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

درمسکونی, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا
سیستم سقف یوبوت
حداکثر دهانه ۸ متر
بلوک مصرفی سایز ۱۶
بلوار شهید قندی مردادماه ۹۷

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا