متن مورد نظر خود را وارد کنید

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

درمسکونی, یوبوت
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا
سیستم سقف یوبوت
حداکثر دهانه ۸ متر
بلوک مصرفی سایز ۱۶
بلوار شهید قندی مردادماه ۹۷

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا