متن مورد نظر خود را وارد کنید

بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین

بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین

دریوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین

سیستم سقف یوبوت
حداکثر دهانه ۹ متر
بلوک سایز ۱۶
اکرم آباد مهرماه ۹۷

 بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین

 بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین