متن مورد نظر خود را وارد کنید

بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی

بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی

درمسکونی
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی
حداکثر دهانه ۹ متر
بلوک مصرفی سایز ۱۶
کوچه شاداب شهریورماه ۹۷