گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان

بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان

درمسکونی, یوبوت
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان

سیستم سقف یوبوت
حداکثر دهانه ۱۰ متر
بلوک مصرفی سایز ۱۶

بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان