متن مورد نظر خود را وارد کنید

بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان

بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان

درمسکونی, یوبوت
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان

سیستم سقف یوبوت
حداکثر دهانه ۱۰ متر
بلوک مصرفی سایز ۱۶

بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان