گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

سقف اول مسکونی آقای دهقان

سقف اول مسکونی آقای دهقان

درمسکونی
portfolio
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

انجام پروژه سقف اول مسکونی آقای دهقان
حداکثر دهانه ۸ متر
بلوک سایز ۱۶
بلوار پاکنژاد مهرماه ۹۷