متن مورد نظر خود را وارد کنید

سقف اول مسکونی آقای دهقان

سقف اول مسکونی آقای دهقان

درمسکونی
portfolio
نام سرمایه گذار :
تاریخ انتشار :
January 1, 1970
مکان :
ارزش :
معماری :
درباره پروژه

انجام پروژه سقف اول مسکونی آقای دهقان
حداکثر دهانه ۸ متر
بلوک سایز ۱۶
بلوار پاکنژاد مهرماه ۹۷