متن مورد نظر خود را وارد کنید

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد

درسقف وافل, مشهد
مالک :
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
متراژ :
درباره پروژه

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد
مشهد خیابان اندرزگو
متراژ هر سقف ۲۰۰۰مترمربع
اجرای سقف وافل گنبد فیروزه با دهانه ۱۲ متر در اسکلت فلزی